💥💥سفر یک روزه ییلاق فیلبند💥💥

💥💥سفر یک روزه ییلاق فیلبند💥💥سفری بر فراز ابرها....

بررسی تور

حرکت ۳ صبح برگشت ۱۱ شب

سفر یک روزه ییلاق فیلبند

🏕 🏕 طبیعت گردی, عکاسی در ییلاقات فیلبند ☁💨 تماشای رقص ابرها بر بلندای ییلاق فیلبند 🌲🌲 پیمایش جنگل های زیبای سنگچال ☁🌊 احتمال تشکیل دریای ابر

overview images
سفر یک روزه ییلاق فیلبند
حرکت ۳ صبح برگشت ۱۱ شب

💠خدمات :

📄بیمه 👨‍💼ليدر 🚍🚍وسيله نقليه توریستی 🍳🧀 صبحانه

overview images
سفر یک روزه ییلاق فیلبند
حرکت ۳ صبح برگشت ۱۱ شب

زمان ومکان

🕚حرکت ۳ صبح 🕚برگشت ۱۱ شب ✅مکان حرکت:میدان آرژانتین

overview images
سفر یک روزه ییلاق فیلبند
حرکت ۳ صبح برگشت ۱۱ شب

نکات و قیمت تور :

(هزینه مینی بوس در محل از مسافر اخذ میشود.)

💰💰 مبلغ برنامه: ۷۹۰۰۰ تومان

لینک کانال: @Narrarat

  • brand images
  • brand images
  • brand images
  • brand images
  • brand images